Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18658
Title: Công tác kiểm tra và ngành kiểm tra có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
Keywords: Công tác kiểm tra
Ngành kiểm tra
Vai trò quan trọng
Xây dựng Đảng ta
Trong sạch
Vững mạnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.4-8
Abstract: Đây là bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18658
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.