Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18681
Title: Đảng bộ quân khu 3 tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ quân khu 3
Tăng cường thực hiện
Quy chế phối hợp
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.6-8
Abstract: Đảng bộ Quân khu 3 có 28 đảng bộ (19 đảng bộ trực thuộc và 9 đảng bộ địa phương), là địa bàn có vị trí trọng yếu trong công tác quốc phòng; số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông, nên việc tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu luôn được các cấp ủy chú trọng. Sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ủy Quân khu đều ra nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân khu thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, trong đó có việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18681
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.