Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18682
Title: Đảng bộ quân chủng hải quân: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Đảng bộ quân chủng Hải quân
Công tác kiểm tra
Xây dựng Đảng bộ trong sạch
Vững mạnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.9-10
Abstract: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Quân chủng Hải Quân đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18682
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.