Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18683
Title: Đảng bộ quân đoàn 2 nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Trường Giang
Keywords: Đảng bộ quân đoàn 2
Nâng cao hiệu lực
Hiểu quả công tác
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.11-12,24
Abstract: Đảng bộ Quân đoàn 2 là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở với 13 tổ chức đảng trực thuộc, 395 chi bộ. Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1975 - 1976); Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2009); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014), trong những năm qua cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn tích cực rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, giữ vững kỷ luật quân đội, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Quân đoàn đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18683
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.