Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18685
Title: Đảng bộ vùng 1 Hải quân: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Tống, Văn
Keywords: Đảng bộ vùng 1 Hải quân
Thực hiện tốt công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.16-17
Abstract: Vùng 1 Hải quân là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, làm nòng cốt cùng với các lực lượng quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đèo Ngang (Quảng Bình); bảo vệ các hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng đơn vị vũ trang toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác do Quân chủng giao. Đảng bộ Vùng là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở với 12 đảng bộ trực thuộc, 164 chi bộ. Trong những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Vùng luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; xem xét kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời; không để đơn, thư, khiếu kiện kéo dài, góp phần tích cực duy trì kỷ thuật thép của quân đội, xây dựng lực lượng Hải quân Vùng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18685
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.