Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686
Nhan đề: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
Tác giả: Nguyễn, Công Bổng
Bùi, Hải Ninh
Từ khoá: Phát huy vai trò
Trách nhiệm
Các cấp ủy
Chi bộ cơ sở
Lãnh đạo công tác kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.18-19
Tóm tắt: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của quân đội trở thành hiện thực hay không suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng, trách nhiệm lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ ở cơ sở; trong đó có lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị, các cấp ủy, chi bộ cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Nhà trường ngày càng có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.59 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.