Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Công Bổng-
dc.contributor.authorBùi, Hải Ninh-
dc.date.accessioned2019-11-27T02:57:23Z-
dc.date.available2019-11-27T02:57:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686-
dc.description.abstractMọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của quân đội trở thành hiện thực hay không suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng, trách nhiệm lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ ở cơ sở; trong đó có lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị, các cấp ủy, chi bộ cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Nhà trường ngày càng có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.18-19-
dc.subjectPhát huy vai tròvi_VN
dc.subjectTrách nhiệmvi_VN
dc.subjectCác cấp ủyvi_VN
dc.subjectChi bộ cơ sởvi_VN
dc.subjectLãnh đạo công tác kiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.titlePhát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sátvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.