Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18691
Title: Hoàn thiện hành lang pháp lý của công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Hoàn thiện hành lang pháp lý
Công tác kiểm tra
Nhằm nâng cao hiệu quả
Chống tham nhũng
Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.36-38,47
Abstract: Quy định số 01- QĐ/TW ngày 10-5-2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị ban hành là bước tiến mới trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Với Quy định này, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiến thêm một bước trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18691
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.