Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692
Nhan đề: Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đạt
Từ khoá: Hòa Bình
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác giám sát
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.39-41,53
Tóm tắt: Giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và có nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tại Điều 30, Điều lệ Đảng quy định: “Giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng”. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác giám sát; trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác giám sát.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.