Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đạt-
dc.date.accessioned2019-11-27T03:05:48Z-
dc.date.available2019-11-27T03:05:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692-
dc.description.abstractGiám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và có nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tại Điều 30, Điều lệ Đảng quy định: “Giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng”. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác giám sát; trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác giám sát.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.39-41,53-
dc.subjectHòa Bìnhvi_VN
dc.subjectNâng cao chất lượngvi_VN
dc.subjectHiệu quả công tác giám sátvi_VN
dc.titleHòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sátvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.