Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18695
Title: Phú Thọ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Authors: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Keywords: Phú Thọ
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.45-47
Abstract: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; những năm qua, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tỉnh Phú Thọ cùng với triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, luôn chú trọng tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Có thể nói đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng phản ánh được chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt nhiệm vụ này sẽ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn, răn đe và đẩy lùi vi phạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18695
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.