Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18697
Title: Hiệu quả từ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Hải Hà
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Hiệu quả
Tăng cường công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.51-53
Abstract: Những năm qua, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) luôn chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề để góp phần ngăn ngừa sai phạm trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; ổn định tình hình chính trị cơ sở; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18697
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.