Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18699
Title: Chuyện cái đùi Bò
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Chuyện cái đùi bò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.56,59
Abstract: Theo sự phân công trong Ban Thường vụ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức có nhiệm vụ về nắm tình hình, thăm hỏi đồng bào nơi vùng bị nước lũ ngập sâu. Tất nhiên, phương tiện là ca nô của công an. Tại đây, lúc vào thăm một gia đình, qua trò chuyên, sau khi kể về những cơn lũ lụt, về thiệt hại, mất mát,... chủ nhà hỏi các đồng chí đi trên ca nô có quen biết một người bà con của họ ở vùng không ngập lụt không. Một người trong đoàn công tác bảo biết; nghe vậy, chủ nhà nói có việc nhờ giúp. Chuyện là, nước lũ đã làm chết của họ khá nhiều gia súc, gia cầm. Tất cả đều còn có thể sử dụng. Đi lại không được, họ nhờ đoàn, sẵn ca nô, chờ về cho người bà con trên ấy một cái đùi bò. Đoàn vui vẻ nhận lời. Xác minh tại gia đình ấy, họ còn nói: Thịt nhiều, chúng tôi hỏi mấy anh em trong đoàn có ăn không để biếu mỗi người một ít, nhưng ai cũng từ chối...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18699
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.