Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18700
Title: Chủ nhiệm kiểm tra dám nghĩ, dám làm
Authors: Phương Thúy
Keywords: Chủ nhiệm kiểm tra
Dám nghĩ
Dám làm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.57-59
Abstract: Về Quảng Ninh công tác, được nghe kể về một chủ nhiệm kiểm tra dám nghĩ, dám làm, năng động đi đầu trong việc hợp nhất các chức danh theo chủ trương nhất thể hóa của cấp trên đã thôi thúc tác giả đến gặp anh. Đó là anh Phạm Văn Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Yên, huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình nhất thể hóa 2 cơ quan và 2 chức danh Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra. Ấn tượng khi tiếp xúc với anh Bình đó là một người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm vì công việc. Với sự nỗ lực và cố gắng của mình anh Phạm Văn Bình đã được nhận Bằng khen của các cấp, các ngành: Tập thể UBKT Huyện ủy do anh làm Chủ nhiệm liên tục được nhận Bầng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vì đã có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát năm 2015, 2016 và năm 2017 được tặng Cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu thi đua tỉnh Quảng Ninh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18700
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.