Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18712
Title: Đảng bộ tỉnh Lai Châu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở
Authors: Tống, Văn
Keywords: Đảng bộ tỉnh Lai Châu
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả hoạt động
Hệ thống chính trị ở cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.24-26
Abstract: Đồng chí Lê Văn Lương, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra về tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Lai Châu trong những năm gần đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18712
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.