Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18714
Title: Vai trò của cán bộ kiểm tra theo dõi địa bàn, lĩnh vực trong phát hiện, ngăn chặn sai phạm
Authors: Nguyễn, Ngọc Trầm
Keywords: Vai trò của cán bộ kiểm tra
Theo dõi địa bàn
Lĩnh vực
Phát hiện
Ngăn chặn sai phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.31-33
Abstract: Cán bộ được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, tính nhạy bén, trung thực, khách quan để nắm chắc tình hình ở địa bàn, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá chính xác, tổng hợp những thông tin cần quan tâm, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo xem xét, xử lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18714
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.