Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18720
Title: Vượt qua khó khăn xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh
Authors: Lương, Đức
Keywords: Vượt qua khó khăn
Xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp
Văn minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.50-52
Abstract: Hơn 43 năm sau ngày giải phóng, nhất là gần 22 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, nghị lực và sức mạnh đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã phát huy mạnh mẽ. Bài học đồng thuận được Đảng bộ thành phố thể hiện sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng Đà Nẵng phát triển giàu đẹp, văn minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18720
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.