Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18727
Title: Hiệu quả từ một nghị quyết đi vào cuộc sống
Authors: Trường Giang
Keywords: Hiệu quả
Một nghị quyết
Đi vào cuộc sống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.71-73
Abstract: Với tép mọng, sắc đỏ hồng đào, vị ngọt thanh; cây lại dễ trồng, cho năng suất cao - Giống bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) đang trở thành đặc sản giàu tiềm năng, giúp cho bà con trong huyện xóa đói, giảm nghèo bền vững và vươn lên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18727
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.