Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18728
Title: Trạm Tấu cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế
Authors: Anh Minh
Keywords: Trạm Tấu
Lãnh đạo thực hiện thắng lợi
Chỉ tiêu phát triển kinh tế
Cụ thể hóa Nghị quyết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.74-75,79
Abstract: Trạm Tấu là huyện vùng cao, vùng xa của tỉnh Yên Bái, là một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, dân tộc Mông chiếm 77% dân số. Mặc dù đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, 100% số xã (11 xã) của huyện vẫn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Với quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, từng bước thoát nghèo, Đảng bộ, chính quyền huyện Trạm Tấu đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền; đưa các chương trình, dự án vào phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở để giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18728
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.