Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18728
Nhan đề: Trạm Tấu cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế
Tác giả: Anh Minh
Từ khoá: Trạm Tấu
Lãnh đạo thực hiện thắng lợi
Chỉ tiêu phát triển kinh tế
Cụ thể hóa Nghị quyết
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.74-75,79
Tóm tắt: Trạm Tấu là huyện vùng cao, vùng xa của tỉnh Yên Bái, là một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, dân tộc Mông chiếm 77% dân số. Mặc dù đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, 100% số xã (11 xã) của huyện vẫn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Với quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, từng bước thoát nghèo, Đảng bộ, chính quyền huyện Trạm Tấu đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền; đưa các chương trình, dự án vào phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở để giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18728
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.23 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.