Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18744
Title: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Chú trọng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện
Authors: Hải Hà
Keywords: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng
Chú trọng củng cố cơ sở chính trị
Xây dựng khu vực biên giới
Vững mạnh toàn diện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.24-26
Abstract: Là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành Đề án Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong bộ đội biên phòng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã không ngừng lớn mạnh với 23 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 900 đảng viên, tổ chức đảng của các đồn biên phòng trong tỉnh đều đã nâng cấp lên đảng bộ cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố Cơ sở chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương quản lý vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18744
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.