Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18747
Title: Hiệu quả từ cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Hiệu quả từ cấp ủy
Quan tâm lãnh đạo
Thực hiện công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.36-37,69
Abstract: Từ những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nửa nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò của cấp ủy trong công tác lảnh đạo, chỉ đạo công tác này. Thực tế cũng cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18747
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.