Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrọng Đức-
dc.date.accessioned2019-11-29T08:00:08Z-
dc.date.available2019-11-29T08:00:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753-
dc.description.abstractCao Lộc (Lạng Sơn) là huyện miền núi biên giới nên luôn được xác định là địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh quốc gia. Để làm tốt công tác an ninh trật tự vùng biên, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định phải giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở. Một trong những vấn đề được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm giúp ổn định tình hình từ cơ sở.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.53-54,62-
dc.subjectĐảng bộ huyện Cao Lộcvi_VN
dc.subjectNâng cao chất lượngvi_VN
dc.subjectHiệu quả công tác kiểm travi_VN
dc.subjectGiám sát từ cơ sởvi_VN
dc.titleĐảng bộ huyện Cao Lộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sởvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.