Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18757
Title: Huyện Hoài Nhơn xử lý nhiều cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
Authors: Lương, Đức
Keywords: Huyện Hoài Nhơn
Xử lý nhiều cán bộ vi phạm
Quản lý
Sử dụng đất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.60-62
Abstract: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn cho biết: Huyện đang xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt xã Hoài Thanh Tây; nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tình hình tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cho nên Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện xử lý những vụ việc vi phạm của cấp ủy trong vấn đề đất đai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18757
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.