Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18757
Nhan đề: Huyện Hoài Nhơn xử lý nhiều cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
Tác giả: Lương, Đức
Từ khoá: Huyện Hoài Nhơn
Xử lý nhiều cán bộ vi phạm
Quản lý
Sử dụng đất
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.60-62
Tóm tắt: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn cho biết: Huyện đang xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt xã Hoài Thanh Tây; nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tình hình tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cho nên Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện xử lý những vụ việc vi phạm của cấp ủy trong vấn đề đất đai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18757
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.64 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.