Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18765
Title: Gia Lai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5
Khóa X
Tiếp tục nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát của Đảng
Tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.11-14,58
Abstract: Đồng chí Hồ Văn Niên, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18765
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.