Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18775
Title: Giám sát chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất đai
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Giám sát chuyên đề
Công tác quản lý
Sử dụng đất đai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.45-47
Abstract: Nước ta, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất chủ yếu, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, nhiều dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng đất đai đã được ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tiến hành kiểm tra. Điển hình là các cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng); Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an); đồng chí Tất Thành Cang, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh... Sau kiểm tra, đã làm rõ, kết luận đúng các vi phạm, khuyết điểm, quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ngoài ra, còn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18775
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.