Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1878
Title: Rau tàu bay & cỏ tàu bay
Authors: Phó, Thuần Hương
Keywords: Vị thuốc
Rau tàu bay
Cỏ tàu bay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.16-17
Abstract: Hai vị thuốc này có tên gọi khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Chính vì vậy, bài viết cung cấp một số thông tin thành phần, công dụng của hai loại cây này để người sử dụng dễ phân biệt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1878
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.