Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18784
Title: Sàng và Lọc
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Sàng và Lọc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.68-69
Abstract: Đã đến lúc mỗi đảng viên tự kiểm điểm, so sánh, liên hệ, tự giác thấy mình không còn đủ tiêu chuẩn thì xin ra, những đảng viên vi phạm thì xem xét hình thức xử lý phù hợp; chúng ta vừa "sàng” vừa “lọc”, để bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên tốt hơn theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18784
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.