Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18787
Title: Kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Mai Sơn (Sơn La)
Authors: Trọng Thành
Keywords: Kết quả bước đầu sau 2 năm
Thực hiện chỉ thị 05
Huyện Mai Sơn (Sơn La)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.6-8
Abstract: Để chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực, nhiều năm qua các cấp ủy trong Đảng bộ huyện Mai Sơn (Sơn La) đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp bằng những trương trình, kế hoạch; các phong trào thi đua; tới những phần việc cụ thể ở các chi, đảng bộ được đăng ký thực hiện hằng năm, tạo một không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tác động mạnh mẽ, tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó phải kể tới việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 2 năm qua ở Mai Sơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18787
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.124.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.