Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Trần Thịnh-
dc.date.accessioned2019-12-02T07:29:32Z-
dc.date.available2019-12-02T07:29:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18791-
dc.description.abstractThời gian qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng, tuyển dụng, điều động, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Do đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từng bước trưởng thành, được nâng cao cả về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn... cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện có hiệu quả toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn vi phạm, ổn định dư luận của xã hội, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.20-22-
dc.subjectKinh nghiệm kiểm travi_VN
dc.subjectKhi có dấu hiệu vi phạmvi_VN
dc.subjectĐảng bộ tỉnh Kiên Giangvi_VN
dc.titleKinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở đảng bộ tỉnh Kiên Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.