Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18795
Title: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực môi trường báo chí, tuyên truyền
Authors: Mai Trực
Keywords: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực
Thường gặp
Trong lĩnh vực môi trường
Báo trí
Tuyên truyền
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.29-32
Abstract: Đó là những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thậm chí thông đồng với các doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp: Không lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hoặc có nhưng công suất thấp, không xử lý hết lượng nước thải đạt chuẩn trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung hoặc thải trực tiếp ra sông, hồ, biển,...Lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền, đe dọa các cá nhân hoặc có hành vi lừa đảo người dân và các tổ chức... để trục lợi, thậm chí một số nhà báo phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số vụ tống tiền doanh nghiệp vừa qua. Đúng như cố nhà báo Hữu Thọ đã từng nói: Báo chí hiện nay còn những tồn tại, nổi lên là thông tin sai sự thật quá nhiều, thậm chí bịa đặt, suy diễn, gây bức xúc xã hội. Hiện tượng này đã được phê phán, nhắc nhở, nhưng chưa bài bản, nghiêm khắc nên hiệu lực không cao, do đó những sai phạm vẫn tiếp diễn chưa được đẩy lùi...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18795
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.