Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18795
Nhan đề: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực môi trường báo chí, tuyên truyền
Tác giả: Mai Trực
Từ khoá: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực
Thường gặp
Trong lĩnh vực môi trường
Báo trí
Tuyên truyền
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.29-32
Tóm tắt: Đó là những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thậm chí thông đồng với các doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp: Không lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hoặc có nhưng công suất thấp, không xử lý hết lượng nước thải đạt chuẩn trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung hoặc thải trực tiếp ra sông, hồ, biển,...Lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền, đe dọa các cá nhân hoặc có hành vi lừa đảo người dân và các tổ chức... để trục lợi, thậm chí một số nhà báo phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số vụ tống tiền doanh nghiệp vừa qua. Đúng như cố nhà báo Hữu Thọ đã từng nói: Báo chí hiện nay còn những tồn tại, nổi lên là thông tin sai sự thật quá nhiều, thậm chí bịa đặt, suy diễn, gây bức xúc xã hội. Hiện tượng này đã được phê phán, nhắc nhở, nhưng chưa bài bản, nghiêm khắc nên hiệu lực không cao, do đó những sai phạm vẫn tiếp diễn chưa được đẩy lùi...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18795
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.