Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18800
Title: Kinh nghiệm về giám sát đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong các doanh nghiệp ở một số nước
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Phạm, Thị Hoa
Keywords: Kinh nghiệm
Giám sát đại diện chủ sở hữu
Vốn nhà nước
Trong các doanh nghiệp
Một số nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.48-50
Abstract: Bài viết đưa ra một số mô hình về kiểm tra, giám sát đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp mà các nước trên thế giới đang áp dụng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18800
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.