Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18805
Nhan đề: Phải biết "Gỡ nút" trong mỗi cuộc kiểm tra
Tác giả: Đoàn, Thị Ký
Từ khoá: Phải biết "Gỡ nút"
Trong mỗi cuộc kiểm tra
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.60-61
Tóm tắt: Nhân chuyến du xuân Bảo Lộc, theo giới thiệu của chị Hồ Thị Nga, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, tác giả tìm đến thăm anh Hà Quang Tuệ, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Bảo Lộc. Nhóm tác giả nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, khi nhắc về những kỷ niệm ngày còn đương nhiệm làm công tác kiểm tra Đảng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18805
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.