Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18806
Title: Bám sát cơ sở, tự nghiên cứu học hỏi để nâng cao nghiệp vụ kiểm tra
Authors: Phương Thúy
Ngọc Điền
Keywords: Bám sát cơ sở
Tự nghiên cứu học hỏi
Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.62-63
Abstract: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trước khi đến với nghề kiểm tra anh Vũ Hồng Chuân đã từng trải qua nhiều vị trí công tác. Tuổi trẻ và những năm tháng cống hiến, trưởng thành từ cơ sở đã tôi luyện anh trở thành một cán bộ kiểm tra giàu bản lĩnh có nhiều sáng tạo trong phương pháp làm việc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18806
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.