Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18807
Title: Thiếu kiểm tra, giám sát, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang sai phạm hàng tỷ đồng
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Thiếu kiểm tra
Giám sát
Trường Cao đẳng cộng đồng
Tỉnh Kiên Giang
Sai phạm hàng tỷ đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.64-65,72
Abstract: Ngày 6-7-2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Thông báo Kết luận phúc tra việc thực hiện Thông báo Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18807
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.