Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18814
Title: Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Kiểm tra
Giám sát có trọng tâm
Trọng điểm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.14-15,25
Abstract: Thành ủy xác định trọng tâm kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018 - 2019 là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; năm 2019 - 2020 là công tác cán bộ và xây dựng Đảng. Trọng điểm kiểm tra là những tổ chức đảng yếu kém, cấp ủy, người đứng đầu phụ trách các lĩnh vực quan trọng. Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và kết quả thực hiện Đề án số 20 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18814
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.