Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18819
Title: Hưng Yên đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Đỗ, Phú Xuyên
Keywords: Hưng Yên đổi mới
Tăng cường công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.30-32
Abstract: Những năm qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Hưng Yên được đổi mới, quan tâm chú trọng, tăng cường hơn, có những tiến bộ cả về nhận thức và tổ chức thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18819
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.