Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1881
Title: Bất định trong thực hành y khoa
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Bất định
Sự cố y khoa
Thực hành y khoa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.20-21
Abstract: Những sự cố y khoa xảy ra không thể xác định do lỗi lầm, sai sót cụ thể của nhân viên y tế thì chỉ gọi là sự cố y khoa. Trong thực hành y khoa người ta chấp nhận tình trạng không phải lúc nào mọi việc điều đưa đến kết quả vuông tròn 100% mà kết quả điều trị đưa đến là thấp hơn, thậm chí là trái ngược với kỳ vọng. Chính vì lẽ đó, bài viết đưa ra những phân tích lý giải vì sao có bất định trong thực hành y khoa và phương pháp ứng xử đúng mực đối với những bất định đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1881
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.