Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1881
Nhan đề: Bất định trong thực hành y khoa
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Bất định
Sự cố y khoa
Thực hành y khoa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.20-21
Tóm tắt: Những sự cố y khoa xảy ra không thể xác định do lỗi lầm, sai sót cụ thể của nhân viên y tế thì chỉ gọi là sự cố y khoa. Trong thực hành y khoa người ta chấp nhận tình trạng không phải lúc nào mọi việc điều đưa đến kết quả vuông tròn 100% mà kết quả điều trị đưa đến là thấp hơn, thậm chí là trái ngược với kỳ vọng. Chính vì lẽ đó, bài viết đưa ra những phân tích lý giải vì sao có bất định trong thực hành y khoa và phương pháp ứng xử đúng mực đối với những bất định đó.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1881
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.