Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18822
Title: Hiệu quả từ thực hiện đề án về công tác kiểm tra, giám sát
Authors: An Bình
Keywords: Hiệu quả từ thực hiện
Đề án về công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.38-39,52
Abstract: Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ Kinh Môn (Hải Dương) đã ban hành đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Kinh Môn giai đoạn 2015- 2020”. Đây là lần đầu Huyện uỷ có một đề án chuyên biệt để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu, hiệu quả đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18822
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.