Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18824
Title: Quảng Nam chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Lương Đức
Keywords: Quảng Nam chủ động kiểm tra
Tổ chức Đảng
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.42-44
Abstract: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam có 1.212 tổ chức cơ sở đảng với hơn 67 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên đã vi phạm kỷ luật đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18824
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.41.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.