Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18826
Title: Qua kiểm tra, giám sát khắc phục tình trạng đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt Đảng
Authors: Khánh Hưng
Keywords: Qua kiểm tra
Giám sát
Khắc phục
Tình trạng đảng viên bỏ công tác
Bỏ sinh hoạt đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.48-49
Abstract: Trong các năm 2013, 2014 và năm 2015, Đảng bộ huyện Phú Tân (Cà Mau) có 51 đồng chí bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng bị kỷ luật. Để kịp thời ngăn ngừa tình trạng này, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động tiến hành nắm tình hình, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều giải pháp nhằm từng bước hạn chế tình trạng trên. Đến năm 2016, Đảng bộ huyện giảm còn 6 trường hợp, năm 2017 là 6 trường hợp và năm 2018 chỉ còn 1 trường hợp đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18826
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_995.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.