Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18829
Title: Người cán bộ kiểm tra gần 30 năm gắn bó với ngành
Authors: Mai Phương
Ánh Thép
Keywords: Người cán bộ kiểm tra
Gần 30 năm gắn bó với ngành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.55-56
Abstract: Lên Lào Cai công tác, chúng tôi được giới thiệu viết về một cán bộ kiểm tra đã có gần 30 năm gắn bó với Ngành Kiểm tra Đảng ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh. Đó là anh Trần Văn Tỏ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai. Nhiều người đều có chung nhận xét về anh: Một cán bộ tâm huyết, trách nhiệm với công việc, sống giản dị, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18829
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_969.71 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.