Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18830
Title: Một số vấn đề rút ra qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Một số vấn đề rút ra
Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Ban cán sự đảng bộ
Thông tin
Truyền thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.57-63
Abstract: Năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng Công ty (TCT) Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18830
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.