Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18832
Title: Cần khách quan và công tâm!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Cần khách quan
Công tâm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.67-69
Abstract: Lật giở tập tài liệu ra xem thì Tung mới biết, đó là văn bản do đồng chí Bí thư, kiêm Giám đốc đương nhiệm ký, đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cũ cho ý kiến đánh giá về việc Đảng ủy, Ban Giám đốc cũ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như thế nào? Nguyên do là có đơn tố cáo vị Bí thư Đảng ủy Giám đốc cũ (nay đã chuyển công tác) vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cụ thể là hai năm liền, ông Bí thư, Giám đốc không triệu tập họp Ban Giám đốc mà chỉ triệu tập họp Đảng ủy, mọi việc chỉ xin ý kiến Đảng ủy mà không bàn bạc gì trong Ban Giám đốc. Họ còn cho rằng ông Bí thư Giám đốc cũ đã vô hiệu hóa Ban Giám đốc, sử dụng Đảng ủy để hợp pháp hóa các sai phạm của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18832
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.