Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18836
Title: Đảng bộ cảnh sát biển: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Authors: Anh Minh
Keywords: Đảng bộ cảnh sát biển
Nâng cao vai trò
Trách nhiệm của cấp ủy
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.10-12
Abstract: Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Với đặc thù đó, Đảng bộ Cảnh sát biển có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng trải rộng trên khắp vùng biển, đảo và các tỉnh, thành, vùng duyên hải cả nước, phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, nhất là các đơn vị tàu, lực lượng công tác nhỏ lẻ trên các vùng biển, đảo. Vì vậy, để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiều năm qua luôn chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18836
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.