Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18838
Title: Kinh nghiệm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở đảng bộ tỉnh An Giang
Authors: Hồ, Văn Răng
Keywords: Kinh nghiệm kiểm tra
Tổ chức đảng
Đảng viên
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng bộ tỉnh An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.17-19,22
Abstract: An Giang là tỉnh miền Tây Nam bộ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với 11 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện, dân số gần 2,16 triệu người. Đảng bộ tỉnh có 889 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 61.136 đảng viên. Những năm qua, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm từng bước đi vào nền nếp, số lượng, chất lượng cuộc kiểm tra được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18838
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.