Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18840
Nhan đề: Huyện ủy An Phú xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh sau vi phạm
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Huyện ủy An Phú xây dựng
Đảng bộ trong sạch
Vững mạnh sau vi phạm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.23-25
Tóm tắt: Thực hiện đồng bộ, thường xuyên giữa công tác kiểm tra và giám sát; gắn công tác kiểm tra của Đảng huyện ủy An Phú với sự giám sát của các tổ chức quần chúng để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm từ lúc mới manh nha; kiên quyết xử lý nghiêm minh và mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những kẻ thoái hóa, biến chất về chính trị và đạo đức. Chủ động phát hiện những nhân tố mới, những gương tốt để phát huy, biểu dương nhằm cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng thực hiện và làm theo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18840
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.49 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.